سجاد فتحی

دکتر سجاد فتحی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 09:00 - 20:00 مارلیک بالاتر از میدان گلها نبش خیابان مینا
پنجشنبه 10:00 - 20:00 مارلیک بالاتر از میدان گلها نبش خیابان مینا
پنجشنبه 10:00 - 20:00 مارلیک بالاتر از میدان گلها نبش خیابان مینا