دکتر مصطفی صفری

درباره پزشک

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00 - 20:00 مارلیک بالاتر از میدان گلها نبش خیابان مینا
شنبه 10:00 - 20:00 مارلیک بالاتر از میدان گلها نبش خیابان مینا
یکشنبه 10:00 - 20:00 مارلیک بالاتر از میدان گلها نبش خیابان مینا
یکشنبه 10:00 - 20:00 مارلیک بالاتر از میدان گلها نبش خیابان مینا
چهارشنبه 10:00 - 20:00 مارلیک بالاتر از میدان گلها نبش خیابان مینا
چهارشنبه 10:00 - 20:00 مارلیک بالاتر از میدان گلها نبش خیابان مینا